img
img
img
img
Quận/Huyện
Phường/Xã
Đường Phố
Diện tích
Số Phòng
Hướng Nhà
Dự Án
bannha24h.vn

Bán

BÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ TẠI KP8 Uyên Hưng Tân Uyên Bình Dương

imgBÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ TẠI KP8 Uyên Hưng Tân Uyên Bình Dương

Đường Kp8, Uyên Hưng

BÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ TẠI KP8 Uyên Hưng Tân Uyên Bình Dương

13 Tỷ

BÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ TẠI KP8 Uyên Hưng Tân Uyên Bình Dương

22-05-2024

BÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ TẠI KP8 Uyên Hưng Tân Uyên Bình Dương
BÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ TẠI KP8 Uyên Hưng Tân Uyên Bình Dương
BÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ TẠI KP8 Uyên Hưng Tân Uyên Bình Dương

Bán

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

imgHiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

Đường Cách Mạng Tháng Tám, Lái Thiêu

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

240 Triệu

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

22-05-2024

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m
Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m
Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

Bán

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

imgHiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

Cách Mạng Tháng Tám, Thị Trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

240 Triệu

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

21-05-2024

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m
Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m
Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

Bán

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

imgHiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

Cách Mạng Tháng Tám, Thị Trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

240 Triệu

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

21-05-2024

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m
Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m
Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

Bán

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

imgHiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

Cách Mạng Tháng Tám, Thị Trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

240 Triệu

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

21-05-2024

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m
Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m
Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

Bán

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

imgHiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

Cách Mạng Tháng Tám, Thị Trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

240 Triệu

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

21-05-2024

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m
Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m
Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

Bán

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

imgHiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

Cách Mạng Tháng Tám, Thị Trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

240 Triệu

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

21-05-2024

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m
Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m
Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

Bán

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

imgHiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

Cách Mạng Tháng Tám, Thị Trấn Lái Thiêu, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

240 Triệu

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

21-05-2024

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m
Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m
Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

Bán

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

imgHiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

Đường Cách Mạng Tháng Tám, Lái Thiêu

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

240 Triệu

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

21-05-2024

Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m
Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m
Hiện thực hóa mái ấm lý tưởng căn hộ cao cấp A&T Sky Garden với giá chỉ 31tr/m

Bán

Chủ Đầu Tư Định Cư Nước Ngoài Cần Bán Lại Nhà Xưởng KCN ThuộcTP Dĩ An Bình Dương

imgChủ Đầu Tư Định Cư Nước Ngoài Cần Bán Lại Nhà Xưởng KCN ThuộcTP Dĩ An Bình Dương

Đường Phường Tân Đông Hiệp, Tân Đông Hiệp

Chủ Đầu Tư Định Cư Nước Ngoài Cần Bán Lại Nhà Xưởng KCN ThuộcTP Dĩ An Bình Dương

297 Tỷ

Chủ Đầu Tư Định Cư Nước Ngoài Cần Bán Lại Nhà Xưởng KCN ThuộcTP Dĩ An Bình Dương

20-05-2024

Chủ Đầu Tư Định Cư Nước Ngoài Cần Bán Lại Nhà Xưởng KCN ThuộcTP Dĩ An Bình Dương
Chủ Đầu Tư Định Cư Nước Ngoài Cần Bán Lại Nhà Xưởng KCN ThuộcTP Dĩ An Bình Dương
Chủ Đầu Tư Định Cư Nước Ngoài Cần Bán Lại Nhà Xưởng KCN ThuộcTP Dĩ An Bình Dương

Bán

Chính chủ bán lô góc 2 mặt tiền diện tích 1165m2 giá 2tỷ350 TL

imgChính chủ bán lô góc 2 mặt tiền diện tích 1165m2 giá 2tỷ350 TL

Đường ĐT 742, Phú Chánh

Chính chủ bán lô góc 2 mặt tiền diện tích 1165m2 giá 2tỷ350 TL

2.35 Tỷ

Chính chủ bán lô góc 2 mặt tiền diện tích 1165m2 giá 2tỷ350 TL

20-05-2024

Chính chủ bán lô góc 2 mặt tiền diện tích 1165m2 giá 2tỷ350 TL
Chính chủ bán lô góc 2 mặt tiền diện tích 1165m2 giá 2tỷ350 TL
Chính chủ bán lô góc 2 mặt tiền diện tích 1165m2 giá 2tỷ350 TL

Bán

Chính chủ Cần bán lô góc khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh

imgChính chủ Cần bán lô góc khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh

Đường Tỉnh Lộ 742, Phú Chánh

Chính chủ Cần bán lô góc khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh

19 Triệu

Chính chủ Cần bán lô góc khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh

20-05-2024

Chính chủ Cần bán lô góc khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh
Chính chủ Cần bán lô góc khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh
Chính chủ Cần bán lô góc khu nhà ở Hoàng Lộc - Phú Chánh

Bán

Chính chủ cần bán gấp căn hộ hiệp thành 3 Biconsi thủ dầu một Bình Dương

imgChính chủ cần bán gấp căn hộ hiệp thành 3 Biconsi thủ dầu một Bình Dương

Đường Phạm Ngọc Thạch, Hiệp Thành

Chính chủ cần bán gấp căn hộ hiệp thành 3 Biconsi thủ dầu một Bình Dương

1.39 Tỷ

Chính chủ cần bán gấp căn hộ hiệp thành 3 Biconsi thủ dầu một Bình Dương

16-05-2024

Chính chủ cần bán gấp căn hộ hiệp thành 3 Biconsi thủ dầu một Bình Dương
Chính chủ cần bán gấp căn hộ hiệp thành 3 Biconsi thủ dầu một Bình Dương
Chính chủ cần bán gấp căn hộ hiệp thành 3 Biconsi thủ dầu một Bình Dương

Bán

Bán Xưởng 300m2 7Tỷ2 TÂN ĐÔNG HIỆP-DĨ AN-BÌNH DƯƠNG

imgBán Xưởng 300m2 7Tỷ2 TÂN ĐÔNG HIỆP-DĨ AN-BÌNH DƯƠNG

Đường Mỹ Phước Tân Vạn, Tân Đông Hiệp

Bán Xưởng 300m2 7Tỷ2 TÂN ĐÔNG HIỆP-DĨ AN-BÌNH DƯƠNG

7.2 Tỷ

Bán Xưởng 300m2 7Tỷ2 TÂN ĐÔNG HIỆP-DĨ AN-BÌNH DƯƠNG

16-05-2024

Bán Xưởng 300m2 7Tỷ2 TÂN ĐÔNG HIỆP-DĨ AN-BÌNH DƯƠNG
Bán Xưởng 300m2 7Tỷ2 TÂN ĐÔNG HIỆP-DĨ AN-BÌNH DƯƠNG
Bán Xưởng 300m2 7Tỷ2 TÂN ĐÔNG HIỆP-DĨ AN-BÌNH DƯƠNG

Bán

Đất Mặt Tiền QL 1K Dĩ An Bình Dương Xây CC - 2280m2 Chỉ 42 Tỷ

imgĐất Mặt Tiền QL 1K Dĩ An Bình Dương Xây CC - 2280m2 Chỉ 42 Tỷ

Đường Quốc lộ 1K, Đông Hòa

Đất Mặt Tiền QL 1K Dĩ An Bình Dương Xây CC - 2280m2 Chỉ 42 Tỷ

42 Tỷ

Đất Mặt Tiền QL 1K Dĩ An Bình Dương Xây CC - 2280m2 Chỉ 42 Tỷ

12-05-2024

Đất Mặt Tiền QL 1K Dĩ An Bình Dương Xây CC - 2280m2 Chỉ 42 Tỷ
Đất Mặt Tiền QL 1K Dĩ An Bình Dương Xây CC - 2280m2 Chỉ 42 Tỷ
Đất Mặt Tiền QL 1K Dĩ An Bình Dương Xây CC - 2280m2 Chỉ 42 Tỷ

Bán

CẦN BÁN GẤP DÃY NHÀ TRỌ ĐANG KINH DOANH TẠI TP.THUẬN AN. BÌNH DƯƠNG

imgCẦN BÁN GẤP DÃY NHÀ TRỌ ĐANG KINH DOANH TẠI TP.THUẬN AN. BÌNH DƯƠNG

Đường Bình Nhâm 40, Thuận Giao

CẦN BÁN GẤP DÃY NHÀ TRỌ ĐANG KINH DOANH TẠI TP.THUẬN AN. BÌNH DƯƠNG

35.8 Tỷ

CẦN BÁN GẤP DÃY NHÀ TRỌ ĐANG KINH DOANH TẠI TP.THUẬN AN. BÌNH DƯƠNG

11-05-2024

CẦN BÁN GẤP DÃY NHÀ TRỌ ĐANG KINH DOANH TẠI TP.THUẬN AN. BÌNH DƯƠNG
CẦN BÁN GẤP DÃY NHÀ TRỌ ĐANG KINH DOANH TẠI TP.THUẬN AN. BÌNH DƯƠNG
CẦN BÁN GẤP DÃY NHÀ TRỌ ĐANG KINH DOANH TẠI TP.THUẬN AN. BÌNH DƯƠNG

Bán

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHÀ TẠI - TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG

imgCHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHÀ TẠI - TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG

Đường Khu Phố Khánh Long, Tân Phước Khánh

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHÀ TẠI - TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG

1.15 Tỷ

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHÀ TẠI - TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG

10-05-2024

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHÀ TẠI - TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHÀ TẠI - TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
CHÍNH CHỦ CẦN BÁN NHÀ TẠI - TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG

Bán

Khu căn hộ cao cấp “3 mặt hướng thủy” A&T Sky Garden đang hót với giá chỉ 31tr/m

imgKhu căn hộ cao cấp “3 mặt hướng thủy” A&T Sky Garden đang hót với giá chỉ 31tr/m

Đường Cách Mạng Tháng Tám, Lái Thiêu

Khu căn hộ cao cấp “3 mặt hướng thủy” A&T Sky Garden đang hót với giá chỉ 31tr/m

0 Triệu

Khu căn hộ cao cấp “3 mặt hướng thủy” A&T Sky Garden đang hót với giá chỉ 31tr/m

10-05-2024

Khu căn hộ cao cấp “3 mặt hướng thủy” A&T Sky Garden đang hót với giá chỉ 31tr/m
Khu căn hộ cao cấp “3 mặt hướng thủy” A&T Sky Garden đang hót với giá chỉ 31tr/m
Khu căn hộ cao cấp “3 mặt hướng thủy” A&T Sky Garden đang hót với giá chỉ 31tr/m

Bán

* CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ Legacy Central TP THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG *

img* CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ Legacy Central TP THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG *

Đường Thuận Giao 25, Thuận Giao

* CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ Legacy Central TP THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG *

1.288 Tỷ

* CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ Legacy Central TP THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG *

10-05-2024

* CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ Legacy Central TP THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG *
* CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ Legacy Central TP THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG *
* CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ Legacy Central TP THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG *

Bán

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ CĂN CC Happy One Thủ Dầu Một - Bình Dương

imgCHÍNH CHỦ CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ CĂN CC Happy One Thủ Dầu Một - Bình Dương

Đường Phường Phú Hòa, Phú Hòa

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ CĂN CC Happy One Thủ Dầu Một - Bình Dương

1.45 Tỷ

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ CĂN CC Happy One Thủ Dầu Một - Bình Dương

09-05-2024

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ CĂN CC Happy One Thủ Dầu Một - Bình Dương
CHÍNH CHỦ CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ CĂN CC Happy One Thủ Dầu Một - Bình Dương
CHÍNH CHỦ CẦN BÁN HOẶC CHO THUÊ CĂN CC Happy One Thủ Dầu Một - Bình Dương

Bán

CẦN BÁN GẮP LÔ ĐẤT THỊ XÃ BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG

imgCẦN BÁN GẮP LÔ ĐẤT THỊ XÃ BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG

Đường TC1, Thới Hòa

CẦN BÁN GẮP LÔ ĐẤT THỊ XÃ BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG

1.59 Tỷ

CẦN BÁN GẮP LÔ ĐẤT THỊ XÃ BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG

09-05-2024

CẦN BÁN GẮP LÔ ĐẤT THỊ XÃ BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG
CẦN BÁN GẮP LÔ ĐẤT THỊ XÃ BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG
CẦN BÁN GẮP LÔ ĐẤT THỊ XÃ BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG
bannha24h.vn