img
img
img
img
Quận/Huyện
Phường/Xã
Đường Phố
Diện tích
Số Phòng
Hướng Nhà
Dự Án
bannha24h.vn

Bán

Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

imgBán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

Đường DX85 phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

28 tỷ

Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

25-10-2020

Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274
Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274
Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

Bán

Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

imgBán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

Đường DX85 phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

28 tỷ

Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

25-10-2020

Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274
Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274
Bán đất và xưởng phường Hiệp An, Thủ Dầu Một. DT 4256m2. LH 0826737274

Bán

Bán nhà xưởng Thuận An Bình Dương. Diện tích 1415m2. Liên hệ: 0826737274

imgBán nhà xưởng Thuận An Bình Dương. Diện tích 1415m2. Liên hệ: 0826737274

Đường Bình Chuẩn 17, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Bán nhà xưởng Thuận An Bình Dương. Diện tích 1415m2. Liên hệ: 0826737274

9 tỷ

Bán nhà xưởng Thuận An Bình Dương. Diện tích 1415m2. Liên hệ: 0826737274

25-10-2020

Bán nhà xưởng Thuận An Bình Dương. Diện tích 1415m2. Liên hệ: 0826737274
Bán nhà xưởng Thuận An Bình Dương. Diện tích 1415m2. Liên hệ: 0826737274
Bán nhà xưởng Thuận An Bình Dương. Diện tích 1415m2. Liên hệ: 0826737274

Bán

Bán nhà xưởng Thuận An Bình Dương. Diện tích 1415m2. Liên hệ: 0826737274

imgBán nhà xưởng Thuận An Bình Dương. Diện tích 1415m2. Liên hệ: 0826737274

Đường Bình Chuẩn 17, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Bán nhà xưởng Thuận An Bình Dương. Diện tích 1415m2. Liên hệ: 0826737274

9 tỷ

Bán nhà xưởng Thuận An Bình Dương. Diện tích 1415m2. Liên hệ: 0826737274

25-10-2020

Bán nhà xưởng Thuận An Bình Dương. Diện tích 1415m2. Liên hệ: 0826737274
Bán nhà xưởng Thuận An Bình Dương. Diện tích 1415m2. Liên hệ: 0826737274
Bán nhà xưởng Thuận An Bình Dương. Diện tích 1415m2. Liên hệ: 0826737274

Bán

Bán xưởng đường Bình Chuẩn 17 Thuận An. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

imgBán xưởng đường Bình Chuẩn 17 Thuận An. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

Đường Bình Chuẩn 17, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Bán xưởng đường Bình Chuẩn 17 Thuận An. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

9 tỷ

Bán xưởng đường Bình Chuẩn 17 Thuận An. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

23-10-2020

Bán xưởng đường Bình Chuẩn 17 Thuận An. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274
Bán xưởng đường Bình Chuẩn 17 Thuận An. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274
Bán xưởng đường Bình Chuẩn 17 Thuận An. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

Bán

Bán xưởng đường Bình Chuẩn 17 Thuận An. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

imgBán xưởng đường Bình Chuẩn 17 Thuận An. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

Đường Bình Chuẩn 17, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Bán xưởng đường Bình Chuẩn 17 Thuận An. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

9 tỷ

Bán xưởng đường Bình Chuẩn 17 Thuận An. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

23-10-2020

Bán xưởng đường Bình Chuẩn 17 Thuận An. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274
Bán xưởng đường Bình Chuẩn 17 Thuận An. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274
Bán xưởng đường Bình Chuẩn 17 Thuận An. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

Bán

Bán xưởng Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

imgBán xưởng Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

Đường Bình Chuẩn 17, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Bán xưởng Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

9 tỷ

Bán xưởng Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

22-10-2020

Bán xưởng Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274
Bán xưởng Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274
Bán xưởng Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

Bán

Bán xưởng Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

imgBán xưởng Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

Đường Bình Chuẩn 17, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Bán xưởng Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

9 tỷ

Bán xưởng Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

22-10-2020

Bán xưởng Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274
Bán xưởng Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274
Bán xưởng Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương. DT 1.415m2. Liên hệ 0826737274

Bán

Bán kho Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4.256m2(2 xưởng, 1 kho, 1 vp). LH 0826737274

imgBán kho Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4.256m2(2 xưởng, 1 kho, 1 vp). LH 0826737274

Đường DX85 phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Bán kho Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4.256m2(2 xưởng, 1 kho, 1 vp). LH 0826737274

28 tỷ

Bán kho Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4.256m2(2 xưởng, 1 kho, 1 vp). LH 0826737274

09-10-2020

Bán kho Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4.256m2(2 xưởng, 1 kho, 1 vp). LH 0826737274
Bán kho Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4.256m2(2 xưởng, 1 kho, 1 vp). LH 0826737274
Bán kho Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4.256m2(2 xưởng, 1 kho, 1 vp). LH 0826737274

Bán

Bán kho Thủ Dầu Một Bình Dương(gần KDL Đại Nam). DT 4.256m2. LH 0826737274

imgBán kho Thủ Dầu Một Bình Dương(gần KDL Đại Nam). DT 4.256m2. LH 0826737274

Đường DX85 phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Bán kho Thủ Dầu Một Bình Dương(gần KDL Đại Nam). DT 4.256m2. LH 0826737274

28 tỷ

Bán kho Thủ Dầu Một Bình Dương(gần KDL Đại Nam). DT 4.256m2. LH 0826737274

07-10-2020

Bán kho Thủ Dầu Một Bình Dương(gần KDL Đại Nam). DT 4.256m2. LH 0826737274
Bán kho Thủ Dầu Một Bình Dương(gần KDL Đại Nam). DT 4.256m2. LH 0826737274
Bán kho Thủ Dầu Một Bình Dương(gần KDL Đại Nam). DT 4.256m2. LH 0826737274

Bán

Bán xưởng đường DX85 Phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4256m2. LH 0826737274

imgBán xưởng đường DX85 Phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4256m2. LH 0826737274

Đường DX85 phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Bán xưởng đường DX85 Phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4256m2. LH 0826737274

28 tỷ

Bán xưởng đường DX85 Phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4256m2. LH 0826737274

05-10-2020

Bán xưởng đường DX85 Phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4256m2. LH 0826737274
Bán xưởng đường DX85 Phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4256m2. LH 0826737274
Bán xưởng đường DX85 Phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4256m2. LH 0826737274

Bán

Bán xưởng đường DX85 Phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4256m2. LH 0826737274

imgBán xưởng đường DX85 Phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4256m2. LH 0826737274

Đường DX85 phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Bán xưởng đường DX85 Phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4256m2. LH 0826737274

28 tỷ

Bán xưởng đường DX85 Phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4256m2. LH 0826737274

05-10-2020

Bán xưởng đường DX85 Phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4256m2. LH 0826737274
Bán xưởng đường DX85 Phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4256m2. LH 0826737274
Bán xưởng đường DX85 Phường Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương. DT 4256m2. LH 0826737274

Bán

Mặt tiền QL54, Vĩnh Long cạnh KCN Bình Minh

imgMặt tiền QL54, Vĩnh Long cạnh KCN Bình Minh

Xã Đông Bình, Huyện Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long

Mặt tiền QL54, Vĩnh Long cạnh KCN Bình Minh

8.8 tỷ

Mặt tiền QL54, Vĩnh Long cạnh KCN Bình Minh

02-04-2020

Mặt tiền QL54, Vĩnh Long cạnh KCN Bình Minh
Mặt tiền QL54, Vĩnh Long cạnh KCN Bình Minh
Mặt tiền QL54, Vĩnh Long cạnh KCN Bình Minh

Bán

Cần nhượng bán 2 lô đất và kho bãi Công nghiệp tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga gần trung tâm t

imgCần nhượng bán 2 lô đất và kho bãi Công nghiệp tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga gần trung tâm t

Bà Triệu, Xã Đông Cương, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Cần nhượng bán 2 lô đất và kho bãi Công nghiệp tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga gần trung tâm t

Thỏa thuận

Cần nhượng bán 2 lô đất và kho bãi Công nghiệp tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga gần trung tâm t

09-01-2020

Cần nhượng bán 2 lô đất và kho bãi Công nghiệp tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga gần trung tâm t
Cần nhượng bán 2 lô đất và kho bãi Công nghiệp tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga gần trung tâm t
Cần nhượng bán 2 lô đất và kho bãi Công nghiệp tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga gần trung tâm t

Bán

Do kinh doanh thua lỗ nên tôi muốn bán nhà xưởng tại tt Phú Mỹ, xã Tóc Tiên.

imgDo kinh doanh thua lỗ nên tôi muốn bán nhà xưởng tại tt Phú Mỹ, xã Tóc Tiên.

Trường Chinh, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành, Tỉnh Vũng Tàu

Do kinh doanh thua lỗ nên tôi muốn bán nhà xưởng tại tt Phú Mỹ, xã Tóc Tiên.

2.1 tỷ

Do kinh doanh thua lỗ nên tôi muốn bán nhà xưởng tại tt Phú Mỹ, xã Tóc Tiên.

10-12-2019

Do kinh doanh thua lỗ nên tôi muốn bán nhà xưởng tại tt Phú Mỹ, xã Tóc Tiên.
Do kinh doanh thua lỗ nên tôi muốn bán nhà xưởng tại tt Phú Mỹ, xã Tóc Tiên.
Do kinh doanh thua lỗ nên tôi muốn bán nhà xưởng tại tt Phú Mỹ, xã Tóc Tiên.

Bán

Đất trang trại tại Lâm Đồng rộng 4000m2 + 70 cây sầu riêng lâu năm chỉ 600tr. Sổ hồng riêng.

imgĐất trang trại tại Lâm Đồng rộng 4000m2 + 70 cây sầu riêng lâu năm chỉ 600tr. Sổ hồng riêng.

Xã Đạ Rsal, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Đất trang trại tại Lâm Đồng rộng 4000m2 + 70 cây sầu riêng lâu năm chỉ 600tr. Sổ hồng riêng.

600 triệu

Đất trang trại tại Lâm Đồng rộng 4000m2 + 70 cây sầu riêng lâu năm chỉ 600tr. Sổ hồng riêng.

11-11-2019

Đất trang trại tại Lâm Đồng rộng 4000m2 + 70 cây sầu riêng lâu năm chỉ 600tr. Sổ hồng riêng.
Đất trang trại tại Lâm Đồng rộng 4000m2 + 70 cây sầu riêng lâu năm chỉ 600tr. Sổ hồng riêng.
Đất trang trại tại Lâm Đồng rộng 4000m2 + 70 cây sầu riêng lâu năm chỉ 600tr. Sổ hồng riêng.

Bán

BÁN MẶT SÀN TTTM ROMAN PLAZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU

imgBÁN MẶT SÀN TTTM ROMAN PLAZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU

Tố Hữu, Xã Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

BÁN MẶT SÀN TTTM ROMAN PLAZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU

29 triệu

BÁN MẶT SÀN TTTM ROMAN PLAZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU

30-07-2019

BÁN MẶT SÀN TTTM ROMAN PLAZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU
BÁN MẶT SÀN TTTM ROMAN PLAZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU
BÁN MẶT SÀN TTTM ROMAN PLAZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU

Bán

BÁN SÀN TTTM ROMAN PLAZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU

imgBÁN SÀN TTTM ROMAN PLAZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU

Tố Hữu, Xã Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

BÁN SÀN TTTM ROMAN PLAZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU

29 triệu

BÁN SÀN TTTM ROMAN PLAZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU

27-07-2019

BÁN SÀN TTTM ROMAN PLAZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU
BÁN SÀN TTTM ROMAN PLAZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU
BÁN SÀN TTTM ROMAN PLAZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU

Bán

BÁN SÀN TTTM ROMAN PALZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU

imgBÁN SÀN TTTM ROMAN PALZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU

Tố Hữu, Xã Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

BÁN SÀN TTTM ROMAN PALZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU

29 triệu

BÁN SÀN TTTM ROMAN PALZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU

24-07-2019

BÁN SÀN TTTM ROMAN PALZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU
BÁN SÀN TTTM ROMAN PALZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU
BÁN SÀN TTTM ROMAN PALZA-MẶT ĐƯỜNG TỐ HỮU

Bán

Cần tiền chữa bênh bán gấp nhà xưởng 645m2 mt Phạm Hùng chỉ 2,14 tỷ, LH 0773931833

imgCần tiền chữa bênh bán gấp nhà xưởng 645m2 mt Phạm Hùng chỉ 2,14 tỷ, LH 0773931833

Nguyễn Duy, Phường 07, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Cần tiền chữa bênh bán gấp nhà xưởng 645m2 mt Phạm Hùng chỉ 2,14 tỷ, LH 0773931833

2.14 tỷ

Cần tiền chữa bênh bán gấp nhà xưởng 645m2 mt Phạm Hùng chỉ 2,14 tỷ, LH 0773931833

13-06-2019

Cần tiền chữa bênh bán gấp nhà xưởng 645m2 mt Phạm Hùng chỉ 2,14 tỷ, LH 0773931833
Cần tiền chữa bênh bán gấp nhà xưởng 645m2 mt Phạm Hùng chỉ 2,14 tỷ, LH 0773931833
Cần tiền chữa bênh bán gấp nhà xưởng 645m2 mt Phạm Hùng chỉ 2,14 tỷ, LH 0773931833

Bán

Cần tiền chạy thận cho con, bán gấp xưởng 1127m2 mt Hương lộ 11, giá chỉ 3,12tỷ. LH 0773931833

imgCần tiền chạy thận cho con, bán gấp xưởng 1127m2 mt Hương lộ 11, giá chỉ 3,12tỷ. LH 0773931833

Hương Lộ 11, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Cần tiền chạy thận cho con, bán gấp xưởng 1127m2 mt Hương lộ 11, giá chỉ 3,12tỷ. LH 0773931833

3.12 tỷ

Cần tiền chạy thận cho con, bán gấp xưởng 1127m2 mt Hương lộ 11, giá chỉ 3,12tỷ. LH 0773931833

12-06-2019

Cần tiền chạy thận cho con, bán gấp xưởng 1127m2 mt Hương lộ 11, giá chỉ 3,12tỷ. LH 0773931833
Cần tiền chạy thận cho con, bán gấp xưởng 1127m2 mt Hương lộ 11, giá chỉ 3,12tỷ. LH 0773931833
Cần tiền chạy thận cho con, bán gấp xưởng 1127m2 mt Hương lộ 11, giá chỉ 3,12tỷ. LH 0773931833

Bán

Thua độ đá banh bán xưởng 1420m2 ngang 23m, mt qlo 50 chỉ 3,48 tỷ.LH: 0773931833

imgThua độ đá banh bán xưởng 1420m2 ngang 23m, mt qlo 50 chỉ 3,48 tỷ.LH: 0773931833

Quốc Lộ 50, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Thua độ đá banh bán xưởng 1420m2 ngang 23m, mt qlo 50 chỉ 3,48 tỷ.LH: 0773931833

3.48 tỷ

Thua độ đá banh bán xưởng 1420m2 ngang 23m, mt qlo 50 chỉ 3,48 tỷ.LH: 0773931833

01-06-2019

Thua độ đá banh bán xưởng 1420m2 ngang 23m, mt qlo 50 chỉ 3,48 tỷ.LH: 0773931833
Thua độ đá banh bán xưởng 1420m2 ngang 23m, mt qlo 50 chỉ 3,48 tỷ.LH: 0773931833
Thua độ đá banh bán xưởng 1420m2 ngang 23m, mt qlo 50 chỉ 3,48 tỷ.LH: 0773931833

Bán

Cần bán 1 nhà xưởng có diện tích 4.130 m2 tại Khu Công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An

imgCần bán 1 nhà xưởng có diện tích 4.130 m2 tại Khu Công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An

Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An

Cần bán 1 nhà xưởng có diện tích 4.130 m2 tại Khu Công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An

4.8 tỷ

Cần bán 1 nhà xưởng có diện tích 4.130 m2 tại Khu Công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An

31-05-2019

Cần bán 1 nhà xưởng có diện tích 4.130 m2 tại Khu Công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
Cần bán 1 nhà xưởng có diện tích 4.130 m2 tại Khu Công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
Cần bán 1 nhà xưởng có diện tích 4.130 m2 tại Khu Công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An

Bán

Cần tiền trả nợ bán Nhà xưởng 1120m2 giá 3tr/m2.LH: 0363416763

imgCần tiền trả nợ bán Nhà xưởng 1120m2 giá 3tr/m2.LH: 0363416763

Hương Lộ 11, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Cần tiền trả nợ bán Nhà xưởng 1120m2 giá 3tr/m2.LH: 0363416763

3 triệu /m2

Cần tiền trả nợ bán Nhà xưởng 1120m2 giá 3tr/m2.LH: 0363416763

23-05-2019

Cần tiền trả nợ bán Nhà xưởng 1120m2 giá 3tr/m2.LH: 0363416763
Cần tiền trả nợ bán Nhà xưởng 1120m2 giá 3tr/m2.LH: 0363416763
Cần tiền trả nợ bán Nhà xưởng 1120m2 giá 3tr/m2.LH: 0363416763

Bán

vỡ nợ tôi bán gấp xưởng, Q8 780m2, giá 2.46 tỷ. LH: 0363416763

imgvỡ nợ tôi bán gấp xưởng, Q8 780m2, giá 2.46 tỷ. LH: 0363416763

Phạm Hùng, Phường 04, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

vỡ nợ tôi bán gấp xưởng, Q8 780m2, giá 2.46 tỷ. LH: 0363416763

2.46 tỷ

vỡ nợ tôi bán gấp xưởng, Q8 780m2, giá 2.46 tỷ. LH: 0363416763

21-05-2019

vỡ nợ tôi bán gấp xưởng, Q8 780m2, giá 2.46 tỷ. LH: 0363416763
vỡ nợ tôi bán gấp xưởng, Q8 780m2, giá 2.46 tỷ. LH: 0363416763
vỡ nợ tôi bán gấp xưởng, Q8 780m2, giá 2.46 tỷ. LH: 0363416763

Bán

Bán kho chứa hàng 1580m2 033.243.2730 quốc lộ 62, tp.tân an giá 5,5tr/m2 033.243.2730

imgBán kho chứa hàng 1580m2 033.243.2730 quốc lộ 62, tp.tân an giá 5,5tr/m2 033.243.2730

Phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

Bán kho chứa hàng 1580m2 033.243.2730 quốc lộ 62, tp.tân an giá 5,5tr/m2 033.243.2730

5.5 triệu

Bán kho chứa hàng 1580m2 033.243.2730 quốc lộ 62, tp.tân an giá 5,5tr/m2 033.243.2730

14-05-2019

Bán kho chứa hàng 1580m2 033.243.2730 quốc lộ 62, tp.tân an giá 5,5tr/m2 033.243.2730
Bán kho chứa hàng 1580m2 033.243.2730 quốc lộ 62, tp.tân an giá 5,5tr/m2 033.243.2730
Bán kho chứa hàng 1580m2 033.243.2730 quốc lộ 62, tp.tân an giá 5,5tr/m2 033.243.2730

Bán

BÁN KHO CHỨA HÀNG 500m2 QL1A, BẾN LỨC LONG AN GIÁ 3,2 TỶ LH 0909106191

imgBÁN KHO CHỨA HÀNG 500m2 QL1A, BẾN LỨC LONG AN GIÁ 3,2 TỶ LH 0909106191

Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

BÁN KHO CHỨA HÀNG 500m2 QL1A, BẾN LỨC LONG AN GIÁ 3,2 TỶ LH 0909106191

3.2 tỷ

BÁN KHO CHỨA HÀNG 500m2 QL1A, BẾN LỨC LONG AN GIÁ 3,2 TỶ LH 0909106191

04-05-2019

BÁN KHO CHỨA HÀNG 500m2 QL1A, BẾN LỨC LONG AN GIÁ 3,2 TỶ LH 0909106191
BÁN KHO CHỨA HÀNG 500m2 QL1A, BẾN LỨC LONG AN GIÁ 3,2 TỶ LH 0909106191
BÁN KHO CHỨA HÀNG 500m2 QL1A, BẾN LỨC LONG AN GIÁ 3,2 TỶ LH 0909106191

Bán

NHÀ XƯỞNG ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 80, P. BÌNH HƯNG HÒA 2, QUẬN BÌNH TÂN. DT: 29X51M

imgNHÀ XƯỞNG ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 80, P. BÌNH HƯNG HÒA 2, QUẬN BÌNH TÂN. DT: 29X51M

Hương lộ 80, Phường Binh Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

NHÀ XƯỞNG ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 80, P. BÌNH HƯNG HÒA 2, QUẬN BÌNH TÂN. DT: 29X51M

30 tỷ

NHÀ XƯỞNG ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 80, P. BÌNH HƯNG HÒA 2, QUẬN BÌNH TÂN. DT: 29X51M

18-04-2019

NHÀ XƯỞNG ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 80, P. BÌNH HƯNG HÒA 2, QUẬN BÌNH TÂN. DT: 29X51M
NHÀ XƯỞNG ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 80, P. BÌNH HƯNG HÒA 2, QUẬN BÌNH TÂN. DT: 29X51M
NHÀ XƯỞNG ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 80, P. BÌNH HƯNG HÒA 2, QUẬN BÌNH TÂN. DT: 29X51M

Bán

Bán lô đất 945m2 MT đường gần Nhà Thờ Cha Long Nguyễn Văn Tạo_Hiệp Phước_Nhà Bè

imgBán lô đất 945m2 MT đường gần Nhà Thờ Cha Long Nguyễn Văn Tạo_Hiệp Phước_Nhà Bè

Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Bán lô đất 945m2 MT đường gần Nhà Thờ Cha Long Nguyễn Văn Tạo_Hiệp Phước_Nhà Bè

18 tỷ

Bán lô đất 945m2 MT đường gần Nhà Thờ Cha Long Nguyễn Văn Tạo_Hiệp Phước_Nhà Bè

18-04-2019

Bán lô đất 945m2 MT đường gần Nhà Thờ Cha Long Nguyễn Văn Tạo_Hiệp Phước_Nhà Bè
Bán lô đất 945m2 MT đường gần Nhà Thờ Cha Long Nguyễn Văn Tạo_Hiệp Phước_Nhà Bè
Bán lô đất 945m2 MT đường gần Nhà Thờ Cha Long Nguyễn Văn Tạo_Hiệp Phước_Nhà Bè

Bán

Bán xưởng hẻm nhựa otô đường Đinh Đức Thiện, Bình Chánh 376m2

imgBán xưởng hẻm nhựa otô đường Đinh Đức Thiện, Bình Chánh 376m2

Đinh Đức Thiện, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Bán xưởng hẻm nhựa otô đường Đinh Đức Thiện, Bình Chánh 376m2

5.2 tỷ

Bán xưởng hẻm nhựa otô đường Đinh Đức Thiện, Bình Chánh 376m2

06-04-2019

Bán xưởng hẻm nhựa otô đường Đinh Đức Thiện, Bình Chánh 376m2
Bán xưởng hẻm nhựa otô đường Đinh Đức Thiện, Bình Chánh 376m2
Bán xưởng hẻm nhựa otô đường Đinh Đức Thiện, Bình Chánh 376m2

Bán

Bán xưởng 1830m2 mặt tiền đường quốc lộ 50, Bình Chánh, GIÁ 4.4 TỶ. LH 0826.831.350

imgBán xưởng 1830m2 mặt tiền đường quốc lộ 50, Bình Chánh, GIÁ 4.4 TỶ. LH 0826.831.350

50, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Bán xưởng 1830m2 mặt tiền đường quốc lộ 50, Bình Chánh, GIÁ 4.4 TỶ. LH 0826.831.350

4.4 tỷ

Bán xưởng 1830m2 mặt tiền đường quốc lộ 50, Bình Chánh, GIÁ 4.4 TỶ. LH 0826.831.350

01-04-2019

Bán xưởng 1830m2 mặt tiền đường quốc lộ 50, Bình Chánh, GIÁ 4.4 TỶ. LH 0826.831.350
Bán xưởng 1830m2 mặt tiền đường quốc lộ 50, Bình Chánh, GIÁ 4.4 TỶ. LH 0826.831.350
Bán xưởng 1830m2 mặt tiền đường quốc lộ 50, Bình Chánh, GIÁ 4.4 TỶ. LH 0826.831.350

Bán

Đinh cư nước ngoài bán ngay xưởng 2520m2 shr,, Tân Phú Trung Củ Chi.Giá 4 tỷ 800

imgĐinh cư nước ngoài bán ngay xưởng 2520m2 shr,, Tân Phú Trung Củ Chi.Giá 4 tỷ 800

Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Đinh cư nước ngoài bán ngay xưởng 2520m2 shr,, Tân Phú Trung Củ Chi.Giá 4 tỷ 800

4.8 triệu

Đinh cư nước ngoài bán ngay xưởng 2520m2 shr,, Tân Phú Trung Củ Chi.Giá 4 tỷ 800

03-03-2019

Đinh cư nước ngoài bán ngay xưởng 2520m2 shr,, Tân Phú Trung Củ Chi.Giá 4 tỷ 800
Đinh cư nước ngoài bán ngay xưởng 2520m2 shr,, Tân Phú Trung Củ Chi.Giá 4 tỷ 800
Đinh cư nước ngoài bán ngay xưởng 2520m2 shr,, Tân Phú Trung Củ Chi.Giá 4 tỷ 800

Bán

Bán Xưởng sản xuất 1500m2, ngang 25m, KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải, 5 tỷ 9

imgBán Xưởng sản xuất 1500m2, ngang 25m, KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải, 5 tỷ 9

Giáp Hải, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Bán Xưởng sản xuất 1500m2, ngang 25m, KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải, 5 tỷ 9

5.9 tỷ

Bán Xưởng sản xuất 1500m2, ngang 25m, KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải, 5 tỷ 9

26-01-2019

Bán Xưởng sản xuất 1500m2, ngang 25m, KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải, 5 tỷ 9
Bán Xưởng sản xuất 1500m2, ngang 25m, KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải, 5 tỷ 9
Bán Xưởng sản xuất 1500m2, ngang 25m, KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải, 5 tỷ 9

Bán

Bán xưởng MT nhựa 30m Nguyễn Cửu Phú, 8.5x97m, 17.8 tỷ

imgBán xưởng MT nhựa 30m Nguyễn Cửu Phú, 8.5x97m, 17.8 tỷ

Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Bán xưởng MT nhựa 30m Nguyễn Cửu Phú, 8.5x97m, 17.8 tỷ

17.8 tỷ

Bán xưởng MT nhựa 30m Nguyễn Cửu Phú, 8.5x97m, 17.8 tỷ

07-01-2019

Bán xưởng MT nhựa 30m Nguyễn Cửu Phú, 8.5x97m, 17.8 tỷ
Bán xưởng MT nhựa 30m Nguyễn Cửu Phú, 8.5x97m, 17.8 tỷ
Bán xưởng MT nhựa 30m Nguyễn Cửu Phú, 8.5x97m, 17.8 tỷ

Bán

Bán gấp Xưởng mặt tiền đường Nguyễn Cửu Phú, đường Nhựa rộng 30m, 8.3x96m, gần KCN Tân Tạo.

imgBán gấp Xưởng mặt tiền đường Nguyễn Cửu Phú, đường Nhựa rộng 30m, 8.3x96m, gần KCN Tân Tạo.

Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Bán gấp Xưởng mặt tiền đường Nguyễn Cửu Phú, đường Nhựa rộng 30m, 8.3x96m, gần KCN Tân Tạo.

17.8 tỷ

Bán gấp Xưởng mặt tiền đường Nguyễn Cửu Phú, đường Nhựa rộng 30m, 8.3x96m, gần KCN Tân Tạo.

05-01-2019

Bán gấp Xưởng mặt tiền đường Nguyễn Cửu Phú, đường Nhựa rộng 30m, 8.3x96m, gần KCN Tân Tạo.
Bán gấp Xưởng mặt tiền đường Nguyễn Cửu Phú, đường Nhựa rộng 30m, 8.3x96m, gần KCN Tân Tạo.
Bán gấp Xưởng mặt tiền đường Nguyễn Cửu Phú, đường Nhựa rộng 30m, 8.3x96m, gần KCN Tân Tạo.

Bán

Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới

imgBán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới

Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới

100 tỷ

Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới

24-10-2018

Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới
Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới
Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới

Bán

Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới

imgBán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới

Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới

100 tỷ

Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới

22-10-2018

Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới
Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới
Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới

Bán

Bán lô đất mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m

imgBán lô đất mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m

Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Bán lô đất mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m

100 tỷ

Bán lô đất mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m

22-10-2018

Bán lô đất mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m
Bán lô đất mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m
Bán lô đất mặt tiền đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m

Bán

Cần bán nhà góc 2 Mặt Tiền Thạch Thị Thanh, Q.1, 8x16m. Giá 35 tỷ.

imgCần bán nhà góc 2 Mặt Tiền Thạch Thị Thanh, Q.1, 8x16m. Giá 35 tỷ.

Thạch Thị Thanh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Cần bán nhà góc 2 Mặt Tiền Thạch Thị Thanh, Q.1, 8x16m. Giá 35 tỷ.

35 tỷ

Cần bán nhà góc 2 Mặt Tiền Thạch Thị Thanh, Q.1, 8x16m. Giá 35 tỷ.

22-10-2018

Cần bán nhà góc 2 Mặt Tiền Thạch Thị Thanh, Q.1, 8x16m. Giá 35 tỷ.
Cần bán nhà góc 2 Mặt Tiền Thạch Thị Thanh, Q.1, 8x16m. Giá 35 tỷ.
Cần bán nhà góc 2 Mặt Tiền Thạch Thị Thanh, Q.1, 8x16m. Giá 35 tỷ.

Bán

Cần sang gấp lại Xưởng 602m2 ngay mặt tiền QL 50. Giá chỉ 2.8tỷ Lh 0909942344

imgCần sang gấp lại Xưởng 602m2 ngay mặt tiền QL 50. Giá chỉ 2.8tỷ Lh 0909942344

Quốc Lộ 50, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Cần sang gấp lại Xưởng 602m2 ngay mặt tiền QL 50. Giá chỉ 2.8tỷ Lh 0909942344

2.8 tỷ

Cần sang gấp lại Xưởng 602m2 ngay mặt tiền QL 50. Giá chỉ 2.8tỷ Lh 0909942344

18-10-2018

Cần sang gấp lại Xưởng 602m2 ngay mặt tiền QL 50. Giá chỉ 2.8tỷ Lh 0909942344
Cần sang gấp lại Xưởng 602m2 ngay mặt tiền QL 50. Giá chỉ 2.8tỷ Lh 0909942344
Cần sang gấp lại Xưởng 602m2 ngay mặt tiền QL 50. Giá chỉ 2.8tỷ Lh 0909942344

Bán

Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới

imgBán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới

Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới

100 tỷ

Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới

18-10-2018

Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới
Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới
Bán lô đất MT đường Xa Lộ Hà Nội - P. An Phú - Q2, sổ đỏ riêng, DT: 35x45m đã trừ hết lộ giới
bannha24h.vn